ClipsInfo

Giảng viên và sinh viên phản ứng về làn sóng AI

Mời các bạn xem các phản ứng của các giảng viên và sinh viên về làn sóng AI hiện nay nhé.

Các bạn có thể đồng quan điểm như thế không?